www.houtcalculator.nl
Constructieberekening balklaag PlatDak

versie 1.00 demoversie


ontwerplevensduur
jaar
klimaatklasse
gevolgklasse
sterkteklasse
maximale vervorming weind mm
balklaag mm
h.o.h.-afstand mm
overspanning mm
ρhout kg/m3
beplating
type dakpakket
UCtotaal:        -,-- < 1,0        balklaag ------

Gewichten


uitgangspunten:
1. balken aan bovenzijde gesteund
2. belastingcombinatie 'sneeuw' is niet maatgevend
3. op sneeuwophoping is niet voorzien
4. oppervlak = 10 m2
5. op windzuiging is niet voorzien
6. berekening is uitgezonderd controle vloerplaten
7. afschot 16 mm/m1
8. oplegdruk is niet gecontroleerd
9. exclusief wateraccumulatie

disclaimer